Απόρρητο

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τις πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζει η Starkode όταν οι πελάτες της Starkode («Πελάτες») χρησιμοποιούν τις Εταιρικές Εφαρμογές μας που βασίζονται σε Σύννεφο (η «Υπηρεσία»). Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει πληροφορίες ή δεδομένα που συλλέγονται από την Starkode για άλλους σκοπούς, όπως πληροφορίες που συλλέγονται για σκοπούς μάρκετινγκ.

Προσωπικά Στοιχεία

In the normal course of using the Starkode Service, Customers will input electronic data into the Starkode systems (“Customer Data”). The use of information collected through our service shall be limited to the purpose of providing the service for which the Customer has engaged Starkode. Starkode may access Customer Data for the purposes of providing the Service, preventing or addressing service or technical problems, responding to support issues, responding to Customer’s instructions or as may be required by law, in accordance with the relevant agreement between Customer and Starkode. Starkode processes Customer Data under the direction of its Customers, and has no direct control or ownership of the personal data it processes. Customers are responsible for complying with any regulations or laws that require providing notice, disclosure and/or obtaining consent prior to transferring the data to Starkode for processing purposes. An individual who seeks access, or who seeks to correct, amend, or delete inaccurate data, should direct his or her query to the Starkode Customer. If the Customer requests Starkode to remove the personal data to comply with data protection regulations, Starkode will respond to their request within 30 business days. Starkode will refer any request for disclosure of personal data by a law enforcement authority to the Customer. Starkode may, where it concludes that it is legally obligated to do so, disclose personal data to law enforcement or other government authorities. Starkode will notify Customer of such request unless prohibited by law.


Πρόσβαση στην Υπηρεσία

Οι πελάτες και οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες τους μπορούν να έχουν πρόσβαση στην Υπηρεσία απευθείας μέσω εφαρμογής για κινητά ή μέσω διαδικτύου στον μεμονωμένο ενοικιαστή τους, ή μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν εσωτερικές σελίδες εκκίνησης για ενιαία σύνδεση ή άλλους σκοπούς. Οι πελάτες εισάγουν πληροφορίες για επεξεργασία και αποθήκευση καθώς χρησιμοποιούν την Υπηρεσία. Οι πελάτες μπορούν επίσης να διαμορφώσουν την Υπηρεσία ώστε να επιτρέπουν στους τελικούς χρήστες να εισάγουν πληροφορίες απευθείας στην Υπηρεσία.


Διατήρηση δεδομένων

Η Starkode διατηρεί τα Δεδομένα Πελατών σύμφωνα με τα χρονικά πλαίσια που ορίζονται στη σχετική συμφωνία με τους Πελάτες της.


Ασφάλεια

Η ασφάλεια των Δεδομένων Πελατών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, είναι πολύ σημαντική για την Starkode. Η Starkode διατηρεί ένα ολοκληρωμένο, γραπτό πρόγραμμα ασφάλειας πληροφοριών που περιέχει βιομηχανικά πρότυπα, διοικητικές, τεχνικές και φυσικές διασφαλίσεις που έχουν σχεδιαστεί για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα Δεδομένα Πελατών. Η Starkode σχεδιάζει τις εφαρμογές της για να επιτρέπει στους Πελάτες να επιτύχουν διαφοροποιημένες διαμορφώσεις, να επιβάλουν ελέγχους πρόσβασης χρηστών και να διαχειρίζονται κατηγορίες δεδομένων που μπορούν να συμπληρωθούν ή/και να γίνουν προσβάσιμες από συσκευή προς συσκευή. Η κατάλληλη ρύθμιση αυτών των ρυθμίσεων είναι ευθύνη του Πελάτη. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις ασφαλείας και τις διαμορφώσεις μπορείτε να βρείτε στην τεκμηρίωση Starkode που διατίθεται στους Πελάτες.


Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου θα δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο και οι σύνδεσμοι προς την Πολιτική Απορρήτου θα υποδεικνύουν ότι η πολιτική έχει αλλάξει ή ενημερωθεί. Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε περιοδικά αυτήν την Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές. Για νέους πελάτες, οι αλλαγές ή οι ενημερώσεις ισχύουν μετά την ανάρτηση. Για υπάρχοντες πελάτες, οι αλλαγές ή οι ενημερώσεις ισχύουν 30 ημέρες μετά την ανάρτηση.