Integritet

Denna sekretesspolicy täcker de sekretessrutiner som Starkode använder när Starkode-kunder (”Kunder”) använder våra molnbaserade företagsapplikationer (”Tjänsten”). Denna sekretesspolicy täcker inte någon information eller data som samlas in av Starkode för andra ändamål, till exempel information som samlas in för marknadsföringsändamål.

Personuppgifter

In the normal course of using the Starkode Service, Customers will input electronic data into the Starkode systems (“Customer Data”). The use of information collected through our service shall be limited to the purpose of providing the service for which the Customer has engaged Starkode. Starkode may access Customer Data for the purposes of providing the Service, preventing or addressing service or technical problems, responding to support issues, responding to Customer’s instructions or as may be required by law, in accordance with the relevant agreement between Customer and Starkode. Starkode processes Customer Data under the direction of its Customers, and has no direct control or ownership of the personal data it processes. Customers are responsible for complying with any regulations or laws that require providing notice, disclosure and/or obtaining consent prior to transferring the data to Starkode for processing purposes. An individual who seeks access, or who seeks to correct, amend, or delete inaccurate data, should direct his or her query to the Starkode Customer. If the Customer requests Starkode to remove the personal data to comply with data protection regulations, Starkode will respond to their request within 30 business days. Starkode will refer any request for disclosure of personal data by a law enforcement authority to the Customer. Starkode may, where it concludes that it is legally obligated to do so, disclose personal data to law enforcement or other government authorities. Starkode will notify Customer of such request unless prohibited by law.


Åtkomst till tjänsten

Kunder och deras auktoriserade användare kan komma åt Tjänsten direkt via mobilapplikation eller via webben till sin individuella hyresgäst, eller kan välja att använda interna startsidor för enkel inloggning eller andra ändamål. Kunder matar in information för bearbetning och lagring när de använder Tjänsten. Kunder kan också konfigurera Tjänsten så att slutanvändare kan mata in information direkt i Tjänsten.


Datalagring

Starkode behåller kunddata enligt de tidsramar som anges i det relevanta avtalet med sina kunder.


Säkerhet

Säkerheten för kunddata, inklusive personuppgifter, är mycket viktigt för Starkode. Starkode upprätthåller ett omfattande, skriftligt informationssäkerhetsprogram som innehåller branschstandard, administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder utformade för att förhindra obehörig åtkomst till kunddata. Starkode utformar sina applikationer så att kunderna kan uppnå differentierade konfigurationer, genomdriva användaråtkomstkontroller och hantera datakategorier som kan fyllas i och/eller göras tillgängliga från enhet till enhet. Att konfigurera dessa inställningar på lämpligt sätt är kundens ansvar. Ytterligare information om säkerhetsinställningar och konfigurationer finns i Starkode-dokumentationen som görs tillgänglig för kunder.


Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller uppdatera denna sekretesspolicy. Ändringar av sekretesspolicyn kommer att publiceras på denna webbplats och länkar till sekretesspolicyn indikerar att policyn har ändrats eller uppdaterats. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna sekretesspolicy för eventuella ändringar. För nya kunder, ändringar eller uppdateringar träder i kraft vid publicering. För befintliga kunder gäller ändringar eller uppdateringar 30 dagar efter publicering.