Villkor

DETTA JURIDISKA AVTAL MELLAN DIG OCH STARKODE REGLERAR DIN ANVÄNDNING AV PRODUKTEN, PROGRAMVARAN, TJÄNSTERNA OCH WEBBPLATSERNA (GEMENSAMT KALLADE ”TJÄNSTEN”). DET ÄR VIKTIGT ATT DU LÄSER OCH FÖRSTÅR FÖLJANDE VILLKOR.

Starkode är leverantören av Tjänsten, som tillåter dig att använda vissa internettjänster, inklusive lagring av ditt personliga och affärsinnehåll och göra det tillgängligt på dina kompatibla enheter och datorer, och vissa platsbaserade tjänster, endast under de villkor som anges i detta avtal.

 

I. KRAV FÖR ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

A. Ålder. Tjänsten är endast tillgänglig för personer som är 13 år eller äldre (eller motsvarande minimiålder i relevant jurisdiktion).

B. Enheter och konton. Användning av Tjänsten kan kräva kompatibla enheter, internetåtkomst och viss programvara (avgifter kan tillkomma); kan kräva periodiska uppdateringar; och kan påverkas av prestandan hos dessa faktorer. Starkode förbehåller sig rätten att begränsa antalet konton som kan skapas från en enhet och antalet enheter som är associerade med ett konto. Den senaste versionen av nödvändig programvara kan krävas för vissa transaktioner eller funktioner. Du samtycker till att det är ditt ansvar att uppfylla dessa krav.

C. Begränsningar för användning. Du samtycker till att använda Tjänsten endast för ändamål som tillåts enligt detta avtal, och endast i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, förordning eller allmänt accepterad praxis i tillämplig jurisdiktion. Om din användning av Tjänsten eller annat beteende avsiktligt eller oavsiktligt hotar Starkodes förmåga att tillhandahålla Tjänsten eller andra system, har Starkode rätt att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda Tjänsten och Starkodes system, vilket kan innefatta avstängning av din åtkomst till Tjänsten. Upprepade överträdelser av begränsningarna kan leda till uppsägning av ditt konto.

D. Tjänstens tillgänglighet. Tjänsten, eller någon funktion eller del därav, kanske inte är tillgänglig på alla språk eller i alla länder och Starkode lämnar inga utfästelser om att Tjänsten, eller någon funktion eller del därav, är lämplig eller tillgänglig för användning på en viss plats. I den utsträckning du väljer att få tillgång till och använda Tjänsten gör du det på eget initiativ och ansvarar för att alla tillämpliga lagar följs.

E. Ändra tjänsten. Starkode förbehåller sig rätten att när som helst ändra detta avtal och införa nya eller ytterligare villkor för din användning av tjänsten, förutsatt att Starkode kommer att meddela dig 30 dagar i förväg om någon väsentlig negativ förändring av tjänsten eller tillämpliga användarvillkor, såvida det inte skulle vara rimligt att göra det på grund av omständigheter som härrör från juridiska, regulatoriska eller statliga åtgärder; för att hantera användarsäkerhet, användarintegritet eller tekniska integritetsproblem; för att undvika störningar i tjänsten andra användare; eller på grund av en naturkatastrof, katastrofal händelse , krig eller annan liknande händelse utanför Starkodes rimliga kontroll. När det gäller betalda molnlagringstjänster kommer Starkode inte att göra några väsentliga negativa förändringar av Tjänsten före utgången av din nuvarande betalda period, såvida inte en ändring är rimligen nödvändig för att hantera juridiska, reglerande eller statliga åtgärder; för att hantera användarsäkerhet, användarintegritet eller teknisk integritet; för att undvika störningar i tjänsten för andra användare; eller för att undvika problem till följd av en naturkatastrof, en katastrofal händelse, krig eller annan liknande händelse utanför Starkodes rimliga kontroll. I händelse av att Starkode gör väsentliga negativa ändringar av Tjänsten eller användarvillkoren har du rätt att säga upp detta Avtal och ditt konto, i vilket fall Starkode kommer att ge dig en proportionell återbetalning av eventuell förskottsbetalning för din då aktuella betalda period. Starkode ansvarar inte gentemot dig för eventuella ändringar av tjänsten eller användarvillkoren som gjorts i enlighet med detta avsnitt IE.

II. FUNKTIONER OCH TJÄNSTER

Tjänsten skapar automatiska säkerhetskopior regelbundet för katastrofåterställning, den inkluderar inte individuell återställning av säkerhetskopiering av användare. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG GARANTERAR INTE STARKODE ATT NÅGOT INNEHÅLL SOM DU LAGRAR ELLER FÅR ÅTKOMST TILL VIA TJÄNSTEN INTE KOMMER ATT UTSÄTTAS FÖR OAVSIKTLIG SKADA, KORRUPTION, FÖRLUST ELLER BORTTAGNING I ENLIGHET MED VILLKOREN I DETTA AVTAL, OCH STARKODE SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT OM SÅDAN SKADA, KORRUPTION, FÖRLUST ELLER BORTTAGNING INTRÄFFAR. Det är ditt ansvar att upprätthålla lämplig alternativ säkerhetskopiering av din information och data.

III. PRENUMERATIONSUPPGRADERINGAR

Ytterligare tjänster finns att köpa på prenumerationsbasis.

Genom att uppgradera din tjänst på din enhet eller dator debiterar Starkode automatiskt på återkommande basis den betalningsmetod som är kopplad till ditt konto.

The applicable service fee for an upgraded storage plan will take effect immediately; downgrades to your service plan will take effect on the next annual or monthly billing date. YOU ARE RESPONSIBLE FOR THE TIMELY PAYMENT OF ALL FEES AND FOR PROVIDING STARKODE WITH VALID CREDIT CARD OR PAYMENT ACCOUNT DETAILS FOR PAYMENT OF ALL FEES. If Starkode is unable to successfully charge your credit card or payment account for fees due, Starkode reserves the right to revoke or restrict access to your stored Content, delete your stored Content, or terminate your Account. If you want to designate a different credit card or payment account or if there is a change in your credit card or payment account status, you must update your information; this may temporarily disrupt your access to the Services while Starkode verifies your new payment information. We will charge tax when required to do so under the tax rules applicable to the Service.

       

IV. DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

A. Ditt konto. Som registrerad användare av Tjänsten måste du skapa ett konto. Avslöja inte din kontoinformation till någon annan. Du är ensam ansvarig för att upprätthålla sekretessen och säkerheten för ditt konto och för alla aktiviteter som sker på eller via ditt konto, och du samtycker till att omedelbart meddela Starkode om eventuella säkerhetsbrott mot ditt konto. Du bekräftar och samtycker vidare till att Tjänsten är utformad och avsedd för affärsanvändning på individuell basis och att du inte ska dela dina Konto- och/eller lösenordsuppgifter med en annan individ. Förutsatt att vi har utövat rimlig skicklighet och vederbörlig försiktighet, ansvarar Starkode inte för eventuella förluster som uppstår till följd av obehörig användning av ditt konto till följd av att du inte följer dessa regler.

Du samtycker till att tillhandahålla korrekt och fullständig information när du registrerar dig hos, och när du använder, Tjänsten (”Tjänsteregistreringsdata”), och du samtycker till att uppdatera dina tjänsteregistreringsdata för att hålla dem korrekta och fullständiga. Underlåtenhet att tillhandahålla korrekta, aktuella och fullständiga tjänsteregistreringsdata kan leda till avstängning och/eller uppsägning av ditt konto. Du samtycker till att Starkode får lagra och använda de tjänsteregistreringsdata som du tillhandahåller för användning vid underhåll och fakturering av avgifter till ditt konto.

B. Ingen överföring. Ingenting i detta avtal ska tolkas som att förmedla till dig något intresse, titel, eller licens i e-postadress, domännamn eller liknande resurs som används av dig i samband med tjänsten.

C. Ingen rätt till överlevnad. Om inte annat krävs enligt lag, samtycker du till att ditt konto inte kan överföras och att alla rättigheter till ditt innehåll på ditt konto upphör vid din död. Efter mottagandet av en kopia av ett dödsintyg kan ditt konto avslutas och allt innehåll på ditt konto raderas.

D. Ingen återförsäljning av tjänsten. Du samtycker till att du inte kommer att reproducera, kopiera, duplicera, sälja, sälja vidare, hyra ut eller handla tjänsten (eller någon del därav) för något ändamål.

V. INNEHÅLL OCH DITT UPPFÖRANDE

A. Innehåll

”Innehåll” avser all information som kan genereras eller påträffas genom användning av Tjänsten, såsom datafiler, enhetsegenskaper, skriftlig text, programvara, musik, grafik, fotografier, bilder, ljud, videor, meddelanden och annat liknande material. Du förstår att allt innehåll, oavsett om det är offentligt publicerat eller privat överfört på tjänsten, är det enda ansvaret för den person som sådant innehåll härrör från. Detta innebär att du, och inte Starkode, är ensam ansvarig för allt Innehåll som du laddar upp, laddar ner, publicerar, skickar, lagrar eller på annat sätt gör tillgängligt genom din användning av Tjänsten. Du förstår att genom att använda Tjänsten kan du stöta på Innehåll som du kan finna stötande, oanständigt eller stötande, och att du kan utsätta andra för Innehåll som de kan finna stötande. Starkode kontrollerar inte Innehållet som publiceras via Tjänsten och garanterar inte heller riktigheten, integriteten eller kvaliteten på sådant Innehåll. Du förstår och samtycker till att din användning av Tjänsten och allt Innehåll sker enbart på egen risk.

B. Ditt uppförande

Du samtycker till att du INTE kommer att använda Tjänsten för att:

a. ladda upp, ladda ner, posta, skicka, skicka, lagra eller på annat sätt göra tillgängligt Innehåll som är olagligt, trakasserande, hotande, skadligt, skadligt, skadligt, ärekränkande, kränkande, kränkande, våldsamt, obscent, vulgärt, inkräktande på andras integritet, hatiskt, rasmässigt eller etniskt stötande eller på annat sätt stötande;

b. förfölja, trakassera, hota eller skada någon annan;

d. låtsas vara någon, eller någon enhet, du inte är — du får inte utge dig för att vara eller förvränga dig själv som en annan person (inklusive kändisar), enhet, en annan användare, en Starkode-anställd eller en medborgare eller statlig ledare, eller på annat sätt förvränga din anknytning till en person eller enhet;

e. delta i intrång i upphovsrätten eller andra intrång i immateriella rättigheter (inklusive uppladdning av innehåll som du inte har rätt att ladda upp), eller avslöja affärshemligheter eller konfidentiell information i strid med ett sekretess-, anställnings- eller sekretessavtal;

g. förfalska TCP-IP-pakethubriker eller någon del av rubrikinformationen i ett e-postmeddelande eller en nyhetsgruppsinlägg, eller på annat sätt lägga information i en rubrik som är utformad för att vilseleda mottagare om ursprunget till innehåll som överförs via tjänsten (”spoofing”);

h. störa eller störa Tjänsten (inklusive åtkomst till Tjänsten via automatiserade medel, som skript eller webbsökrobotar), eller några servrar eller nätverk som är anslutna till Tjänsten, eller några policyer, krav eller regler för nätverk som är anslutna till Tjänsten (inklusive obehörig åtkomst till, användning eller övervakning av data eller trafik därpå);

i. planera eller delta i olaglig verksamhet; och/eller samla in och lagra personlig information om andra användare av Tjänsten för att användas i samband med någon av ovanstående förbjudna aktiviteter.

C. Avlägsnande av innehåll

Du bekräftar att Starkode inte är ansvarig eller ansvarig på något sätt för något Innehåll som tillhandahålls av andra och inte har någon skyldighet att förhandsgranska sådant Innehåll. Starkode förbehåller sig dock rätten att när som helst avgöra om Innehållet är lämpligt och i enlighet med detta Avtal, och kan förhandsgranska, flytta, vägra, ändra och/eller ta bort Innehåll när som helst, utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande, om sådant Innehåll visar sig bryta mot detta Avtal eller på annat sätt är stötande.

D. Säkerhetskopiera ditt innehåll

Du ansvarar för att säkerhetskopiera, till din egen dator eller annan enhet, allt viktigt innehåll som du lagrar eller får åtkomst till via tjänsten. Starkode ska använda rimlig skicklighet och vederbörlig försiktighet vid tillhandahållandet av Tjänsten, men Starkode garanterar inte att något Innehåll som du lagrar eller får åtkomst till via Tjänsten inte kommer att utsättas för oavsiktlig skada, korruption eller förlust.

E. Tillgång till ditt konto och innehåll

Starkode förbehåller sig rätten att vidta åtgärder som Starkode anser är rimligen nödvändiga eller lämpliga för att genomdriva och/eller verifiera efterlevnaden av någon del av detta avtal. Du bekräftar och samtycker till att Starkode, utan ansvar gentemot dig, får komma åt, använda, bevara och/eller avslöja din Kontoinformation och Innehåll till brottsbekämpande myndigheter, statliga tjänstemän och/eller en tredje part, som Starkode anser är rimligen nödvändigt eller lämpligt, om det krävs enligt lag eller om Starkode i god tro anser att sådan åtkomst, användning, avslöjande eller bevarande är rimligen nödvändig för att: (a) följa rättslig process eller begäran; (b) verkställa denna Avtal, inklusive utredning av eventuella överträdelser därav, c) upptäcka , förhindra eller på annat sätt ta itu med säkerhets-, bedrägeri- eller tekniska problem; eller (d) skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för Starkode, dess användare, en tredje part eller allmänheten i enlighet med vad som krävs eller tillåts enligt lag.

                  

VI. PROGRAMVARA

A. Starkodes äganderätt. Du bekräftar och samtycker till att Starkode och/eller dess licensgivare äger alla juridiska rättigheter, äganderätt och intressen i och till Tjänsten, inklusive men inte begränsat till grafik, användargränssnitt, skript och programvara som används för att implementera Tjänsten och all programvara som tillhandahålls till dig som en del av och/eller i samband med Tjänsten (”Programvaran”), inklusive alla immateriella rättigheter som finns där, oavsett om de är registrerade eller inte, och var i världen de kan finnas. Du samtycker vidare till att Tjänsten (inklusive programvaran eller någon annan del därav) innehåller äganderättsskyddad och konfidentiell information som skyddas av gällande immateriella rättigheter och andra lagar, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt. Du samtycker till att du inte kommer att använda sådan äganderättsskyddad information eller material på något sätt utom för användning av tjänsten i enlighet med detta avtal. Ingen del av Tjänsten får reproduceras i någon form eller på något sätt, förutom vad som uttryckligen tillåts i dessa villkor.

B. Licens från Starkode. ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN ELLER NÅGON DEL AV TJÄNSTEN, MED UNDANTAG FÖR ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN SOM TILLÅTS I DETTA AVTAL, ÄR STRÄNGT FÖRBJUDET OCH KRÄNKER ANDRAS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH KAN UTSÄTTA DIG FÖR CIVILRÄTTSLIGA OCH STRAFFRÄTTSLIGA PÅFÖLJDER, INKLUSIVE EVENTUELLA EKONOMISKA SKADOR, FÖR UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG.

C. Exportkontroll. Användning av Tjänsten och Programvaran, inklusive överföring, publicering eller uppladdning av data, programvara eller annat Innehåll via Tjänsten, kan omfattas av export- och importlagarna i USA och andra länder. Du samtycker till att följa alla tillämpliga export- och importlagar och förordningar. I synnerhet, men utan begränsning, får Programvaran inte exporteras eller återexporteras (a) till några länder som omfattas av embargo i USA eller (b) till någon som finns på det amerikanska finansdepartementets lista över särskilt utsedda medborgare eller den amerikanska handelsdepartementets lista eller entitetslista. Genom att använda programvaran eller tjänsten intygar och garanterar du att du inte befinner dig i något sådant land eller på någon sådan lista. Du samtycker också till att du inte kommer att använda programvaran eller tjänsten för något ändamål som är förbjudet enligt amerikansk lag, inklusive, utan begränsning, utveckling, design, tillverkning eller produktion av missiler, kärnvapen, kemiska eller biologiska vapen. Du samtycker vidare till att inte ladda upp data eller programvara till ditt konto som inte kan exporteras utan föregående skriftligt myndighetsgodkännande, inklusive, men inte begränsat till, vissa typer av krypteringsprogramvara, utan att först erhålla det tillståndet. Denna försäkran och åtagande ska överleva uppsägningen av detta avtal.

D. Uppdateringar. Från tid till annan kan Starkode uppdatera Programvaran som används av Tjänsten. För att fortsätta använda Tjänsten kan sådana uppdateringar automatiskt hämtas och installeras på din enhet eller dator. Dessa uppdateringar kan innehålla buggfixar, funktionsförbättringar eller förbättringar eller helt nya versioner av programvaran.

VII. UPPSÄGNING

 

A. Frivillig uppsägning av dig

Du kan radera ditt konto och/eller sluta använda Tjänsten när som helst. Eventuella avgifter som betalats av dig före uppsägningen återbetalas inte, inklusive eventuella avgifter som betalats i förskott för det faktureringsår under vilket du säger upp. Uppsägning av ditt konto befriar dig inte från någon skyldighet att betala några upplupna avgifter eller avgifter.

B. Uppsägning genom Starkode

Starkode kan när som helst, under vissa omständigheter och utan föregående meddelande, omedelbart avsluta eller stänga av hela eller en del av ditt konto och/eller åtkomst till tjänsten. Orsaken till sådan uppsägning ska vara: (a) brott mot detta avtal eller andra policyer eller riktlinjer som hänvisas till här och/eller publiceras på Tjänsten; (b) en begäran från dig om att avsluta eller avsluta ditt konto; (c) en begäran och/eller order från brottsbekämpande myndigheter, ett rättsligt organ eller annan myndighet; (d) där tillhandahållandet av Tjänsten till dig är eller kan bli olagligt; (e) oväntade tekniska eller säkerhetsproblem eller problem; (f) ditt deltagande i bedrägliga eller olagliga aktiviteter; eller (g) underlåtenhet att betala eventuella avgifter som du är skyldig i samband med Tjänsten, förutsatt att i händelse av icke-väsentlig överträdelse kommer Starkode att tillåtas att avsluta endast efter 30 dagars varsel och endast om du inte har åtgärdat överträdelsen inom en sådan 30-dagarsperiod. All sådan uppsägning eller avstängning ska göras av Starkode efter eget gottfinnande och Starkode ansvarar inte gentemot dig eller någon tredje part för eventuella skador som kan uppstå till följd av sådan uppsägning eller avstängning av ditt konto och/eller åtkomst till tjänsten. Dessutom kan Starkode avsluta ditt konto med 30 dagars förvarning via e-post till adressen som är kopplad till ditt konto om (a) ditt konto har varit inaktivt i ett (1) år; eller (b) det sker ett allmänt upphörande av Tjänsten eller någon del därav. Meddelande om allmänt avbrott av tjänsten kommer att tillhandahållas enligt vad som anges häri, såvida det inte skulle vara rimligt att göra det på grund av omständigheter som härrör från rättsliga, reglerande eller statliga åtgärder; för att hantera användarsäkerhet, användarintegritet eller teknisk integritet; för att undvika störningar i tjänsten för andra användare; eller på grund av en naturkatastrof, en katastrofal händelse, krig eller annan liknande händelse utanför Starkodes rimliga kontroll. I händelse av sådan uppsägning kommer Starkode att ge dig en proportionell återbetalning av eventuell förskottsbetalning för din då aktuella betalda period. Starkode ansvarar inte gentemot dig för eventuella ändringar av Tjänsten eller användarvillkoren i enlighet med detta avsnitt VIIB.

C. Effekter av uppsägning

Vid uppsägning av ditt konto kan du förlora all åtkomst till tjänsten och delar därav, inklusive, men inte begränsat till, ditt konto, data, e-postkonto och innehåll. Dessutom kommer Starkode efter en viss tid att radera information och data som lagras i eller som en del av ditt konto (er). Eventuella enskilda komponenter i Tjänsten som du kan ha använt enligt separata programvarulicensavtal kommer också att sägas upp i enlighet med dessa licensavtal.

VIII. FRISKRIVNING AV GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTNING AV VISSA GARANTIER, SOM SÅDANA, I DEN UTSTRÄCKNING SÅDANA UNDANTAG ÄR SPECIFIKT FÖRBJUDNA ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, KANSKE VISSA AV DE UNDANTAG SOM ANGES NEDAN INTE GÄLLER FÖR DIG.

STARKODE SHALL USE REASONABLE SKILL AND DUE CARE IN PROVIDING THE SERVICE. THE FOLLOWING DISCLAIMERS ARE SUBJECT TO THIS EXPRESS WARRANTY. STARKODE DOES NOT GUARANTEE, REPRESENT, OR WARRANT THAT YOUR USE OF THE SERVICE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, AND YOU AGREE THAT FROM TIME TO TIME Starkode MAY REMOVE THE SERVICE FOR INDEFINITE PERIODS OF TIME, OR CANCEL THE SERVICE IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THIS AGREEMENT. YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT THE SERVICE IS PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS. STARKODE AND ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AGENTS, PARTNERS AND LICENSORS EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT. IN PARTICULAR, STARKODE AND ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AGENTS, PARTNERS AND LICENSORS MAKE NO WARRANTY THAT (I) THE SERVICE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS; (II) YOUR USE OF THE SERVICE WILL BE TIMELY, UNINTERRUPTED, SECURE OR ERROR-FREE; (III) ANY INFORMATION OBTAINED BY YOU AS A RESULT OF THE SERVICE WILL BE ACCURATE OR RELIABLE; AND (IV) ANY DEFECTS OR ERRORS IN THE SOFTWARE PROVIDED TO YOU AS PART OF THE SERVICE WILL BE CORRECTED.

STARKODE REPRESENTERAR ELLER GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTEN KOMMER ATT VARA FRI FRÅN FÖRLUST, KORRUPTION, ATTACK, VIRUS, STÖRNINGAR, HACKING ELLER ANDRA SÄKERHETSINTRÅNG, OCH STARKODE FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR RELATERAT TILL DETTA.

ANY MATERIAL DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED THROUGH THE USE OF THE SERVICE IS ACCESSED AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK, AND YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR DEVICE, COMPUTER, OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM THE DOWNLOAD OF ANY SUCH MATERIAL. YOU FURTHER ACKNOWLEDGE THAT THE SERVICE IS NOT INTENDED OR SUITABLE FOR USE IN SITUATIONS OR ENVIRONMENTS WHERE THE FAILURE OR TIME DELAYS OF, OR ERRORS OR INACCURACIES IN, THE CONTENT, DATA OR INFORMATION PROVIDED BY THE SERVICE COULD LEAD TO DEATH, PERSONAL INJURY, OR SEVERE PHYSICAL OR ENVIRONMENTAL DAMAGE. LIMITATION OF LIABILITY

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY BY SERVICE PROVIDERS. TO THE EXTENT SUCH EXCLUSIONS OR LIMITATIONS ARE SPECIFICALLY PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, SOME OF THE EXCLUSIONS OR LIMITATIONS SET FORTH BELOW MAY NOT APPLY TO YOU. STARKODE SHALL USE REASONABLE SKILL AND DUE CARE IN PROVIDING THE SERVICE. THE FOLLOWING LIMITATIONS DO NOT APPLY IN RESPECT OF LOSS RESULTING FROM (A) STARKODE’S FAILURE TO USE REASONABLE SKILL AND DUE CARE; (B) STARKODE’S GROSS NEGLIGENCE, WILFUL MISCONDUCT OR FRAUD; OR (C) DEATH OR PERSONAL INJURY.

DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT STARKODE OCH DESS DOTTERBOLAG, DOTTERBOLAG, TJÄNSTEMÄN, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA, AGENTER, PARTNERS OCH LICENSGIVARE INTE SKA HÅLLAS ANSVARIGA GENTEMOT DIG FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, FÖLJDSKADOR ELLER EXEMPLARISKA SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR FÖR FÖRLUST AV VINST, GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA, KOSTNADER FÖR UPPHANDLING AV ERSÄTTANDE VAROR ELLER TJÄNSTER, ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM STARKODE HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDAN SKADOR), SOM HÄRRÖR FRÅN: (I) ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN (II) EVENTUELLA ÄNDRINGAR SOM GJORTS TILL TJÄNSTEN ELLER TILLFÄLLIGT ELLER PERMANENT UPPHÖRANDE AV TJÄNSTEN ELLER NÅGON DEL DÄRAV; (III) OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ÄNDRING AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA; (IV) RADERING AV, KORRUPTION AV ELLER UNDERLÅTENHET ATT LAGRA OCH/ELLER SKICKA ELLER TA EMOT DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA PÅ ELLER GENOM TJÄNSTEN; (V) UTTALANDEN ELLER BETEENDE FRÅN TREDJE PART I TJÄNSTEN; OCH (VI) ANDRA FRÅGOR SOM RÖR TJÄNSTEN.

IX. SKADESTÅND

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla Starkode, dess dotterbolag, styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, agenter, partners, entreprenörer och licensgivare skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som görs av en tredje part, relaterade till eller som härrör från: (a) allt innehåll som du skickar, publicerar, överför eller på annat sätt gör tillgängligt via Tjänsten; (b) din användning av Tjänsten; (c) eventuella överträdelser av dig av detta avtal; (d) alla åtgärder som vidtas av Starkode som en del av sin utredning av en misstänkt överträdelse av detta avtal eller som ett resultat av dess upptäckt eller beslut om att en överträdelse av detta avtal har inträffat; eller (e) din kränkning av någon annans rättigheter. Detta innebär att du inte kan stämma Starkode, dess dotterbolag, styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, agenter, partners, entreprenörer och licensgivare som ett resultat av dess beslut att ta bort eller vägra att behandla information eller innehåll, för att varna dig, att stänga av eller avsluta din åtkomst till tjänsten, eller att vidta andra åtgärder under utredningen av en misstänkt överträdelse eller som ett resultat av Starkodes slutsats att ett brott mot detta avtal har inträffat. Denna bestämmelse om undantag och skadestånd gäller för alla överträdelser som beskrivs i eller övervägs i detta avtal. Denna skyldighet ska överleva uppsägningen eller utgången av detta avtal och/eller din användning av tjänsten. Du bekräftar att du är ansvarig för all användning av tjänsten med ditt konto, och att detta avtal gäller all användning av ditt konto. Du samtycker till att följa detta avtal och att försvara, ersätta och hålla Starkode skadeslös från och mot alla anspråk och krav som härrör från användning av ditt konto, oavsett om sådan användning uttryckligen godkänts av dig eller inte.

X. ALLMÄNT

 

A. Meddelanden

Starkode kan förse dig med meddelanden om tjänsten, inklusive ändringar av detta avtal, via e-post.

B. Hela avtalet

Detta Avtal utgör hela avtalet mellan dig och Starkode, reglerar din användning av Tjänsten och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och Starkode i förhållande till Tjänsten. Du kan också omfattas av ytterligare villkor som kan gälla när du använder affiliate-tjänster, innehåll från tredje part eller programvara från tredje part. Om någon del av detta avtal anses ogiltig eller inte kan verkställas, ska den delen tolkas på ett sätt som överensstämmer med tillämplig lag för att så nära som möjligt återspegla parternas ursprungliga avsikter, och de återstående delarna ska förbli i full kraft och verkan. Starkodes underlåtenhet att utöva eller verkställa någon rättighet eller bestämmelse i detta avtal ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Du samtycker till att, om inte annat uttryckligen anges i detta avtal, ska det inte finnas några tredjepartsmottagare till detta avtal.

 

ELEKTRONISK UPPHANDLING

Din användning av Tjänsten inkluderar möjligheten att ingå avtal och/eller göra transaktioner elektroniskt. DU BEKRÄFTAR ATT DINA ELEKTRONISKA INLÄMNINGAR UTGÖR DITT SAMTYCKE OCH AVSIKT ATT VARA BUNDEN AV OCH ATT BETALA FÖR SÅDANA AVTAL OCH TRANSAKTIONER. DITT AVTAL OCH AVSIKT ATT VARA BUNDEN AV ELEKTRONISKA INLÄMNINGAR GÄLLER ALLA REGISTER SOM RÖR ALLA TRANSAKTIONER DU INGÅR PÅ DENNA TJÄNST, INKLUSIVE MEDDELANDEN OM UPPSÄGNING, POLICYER, KONTRAKT OCH APPLIKATIONER. För att få tillgång till och behålla dina elektroniska register kan du behöva ha viss hårdvara och programvara, som är ditt eget ansvar.