Komponenter

Stöd

Vi är här för att hjälpa till.Affärsverksamhet

Exklusivt för affärsplaner är supporten begränsad till problem eller systemavbrott. Support inkluderar inte telefonsamtal, utbildning, tillägg av nya funktioner eller konsulttjänster, återställning av säkerhetskopiering eller oavsiktligt raderade data.


Avbryt prenumeration
support@starkode.com

Professionell

Stödet är begränsat till frågor. Support inkluderar inte telefonsamtal, utbildning, lägga till nya funktioner eller konsulttjänster, icloud-synkroniseringsproblem, återställa säkerhetskopiering eller förlorade data.


iCloud-stöd
support@starkode.com