Vilkår og betingelser

DENNE JURIDISKE AFTALE MELLEM DIG OG STARKODE REGULERER DIN BRUG AF PRODUKTET, SOFTWAREN, TJENESTERNE OG WEBSTEDERNE (SAMLET BENÆVNT „TJENESTEN“). DET ER VIGTIGT, AT DU LÆSER OG FORSTÅR FØLGENDE VILKÅR.

Starkode er udbyderen af tjenesten, som tillader dig at bruge visse internettjenester, herunder lagring af dit personlige og forretningsmæssige indhold og gøre det tilgængeligt på dine kompatible enheder og computere, og visse placeringsbaserede tjenester, kun under de vilkår og betingelser, der er angivet i denne aftale.

 

I. KRAV TIL BRUG AF TJENESTEN

A. Alder. Tjenesten er kun tilgængelig for personer på 13 år eller derover (eller tilsvarende minimumsalder i den relevante jurisdiktion).

B. Enheder og konti. Brug af Tjenesten kan kræve kompatible enheder, internetadgang og bestemt software (gebyrer kan være gældende); kan kræve periodiske opdateringer; og kan blive påvirket af ydeevnen af disse faktorer. Starkode forbeholder sig retten til at begrænse antallet af konti, der kan oprettes fra en enhed, og antallet af enheder, der er knyttet til en konto. Den nyeste version af påkrævet software kan være påkrævet for visse transaktioner eller funktioner. Du accepterer, at det er dit ansvar at opfylde disse krav.

C. Begrænsninger i brugen. Du accepterer kun at bruge tjenesten til formål, der er tilladt i henhold til denne aftale, og kun i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, regulering eller almindeligt accepteret praksis i den gældende jurisdiktion. Hvis din brug af Tjenesten eller anden adfærd forsætligt eller utilsigtet truer Starkodes evne til at levere Tjenesten eller andre systemer, er Starkode berettiget til at træffe alle rimelige foranstaltninger for at beskytte Tjenesten og Starkodes systemer, hvilket kan omfatte suspension af din adgang til Tjenesten. Gentagne overtrædelser af begrænsningerne kan resultere i opsigelse af din konto.

D. Tjenestens tilgængelighed. Tjenesten, eller enhver funktion eller del deraf, er muligvis ikke tilgængelig på alle sprog eller i alle lande, og Starkode giver ingen erklæring om, at tjenesten, eller nogen funktion eller del deraf, er passende eller tilgængelig til brug på et bestemt sted. I det omfang du vælger at få adgang til og bruge tjenesten, gør du det på eget initiativ og er ansvarlig for overholdelse af gældende love.

E. Ændring af tjenesten. Starkode forbeholder sig retten til når som helst at ændre denne aftale og til at pålægge nye eller yderligere vilkår eller betingelser for din brug af tjenesten, forudsat at Starkode giver dig 30 dages varsel om enhver væsentlig negativ ændring af tjenesten eller gældende servicevilkår, medmindre det ikke ville være rimeligt at gøre det på grund af omstændigheder, der opstår som følge af juridiske, lovgivningsmæssige eller statslige handlinger; for at imødegå problemer med brugersikkerhed, brugerbeskyttelse eller teknisk integritet; for at undgå forstyrrelser i tjenesten andre brugere; eller på grund af en naturkatastrofe, katastrofal begivenhed , krig eller anden lignende begivenhed uden for Starkodes rimelige kontrol. Med hensyn til betalte skylagringstjenester foretager Starkode ikke nogen væsentlig negativ ændring af tjenesten inden udløbet af din nuværende betalte periode, medmindre en ændring med rimelighed er nødvendig for at imødegå juridiske, lovgivningsmæssige eller statslige handlinger; for at imødegå brugersikkerhed, brugerbeskyttelse eller teknisk integritet; for at undgå serviceforstyrrelser for andre brugere; eller for at undgå problemer som følge af en naturkatastrofe, en katastrofal begivenhed, krig eller anden lignende hændelse uden for Starkodes rimelige kontrol. I tilfælde af at Starkode foretager væsentlige negative ændringer i tjenesten eller brugsbetingelserne, har du ret til at opsige denne aftale og din konto, i hvilket tilfælde Starkode giver dig en pro rata refusion af enhver forudbetaling for din på det tidspunkt gældende betalte periode. Starkode er ikke ansvarlig over for dig for eventuelle ændringer af tjenesten eller servicevilkårene foretaget i overensstemmelse med dette afsnit IE.

II. FUNKTIONER OG TJENESTER

Tjenesten opretter automatiske sikkerhedskopier med jævne mellemrum til gendannelse efter nedbrud, den inkluderer ikke individuel brugersikkerhedskopieringsgendannelse. I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, GARANTERER ELLER GARANTERER STARKODE IKKE, AT INDHOLD, DU MÅTTE GEMME ELLER FÅ ADGANG TIL VIA TJENESTEN, IKKE VIL VÆRE GENSTAND FOR UTILSIGTET SKADE, KORRUPTION, TAB ELLER FJERNELSE I OVERENSSTEMMELSE MED VILKÅRENE I DENNE AFTALE, OG STARKODE ER IKKE ANSVARLIG, HVIS SÅDAN SKADE, KORRUPTION, TAB ELLER FJERNELSE OPSTÅR. Det er dit ansvar at opretholde passende alternativ sikkerhedskopi af dine oplysninger og data.

III. ABONNEMENTSOPGRADERINGER

Yderligere tjenester kan købes på abonnementsbasis.

Ved at opgradere din tjeneste på din enhed eller computer, opkræver Starkode automatisk på en tilbagevendende basis den betalingsmetode, der er knyttet til din konto.

The applicable service fee for an upgraded storage plan will take effect immediately; downgrades to your service plan will take effect on the next annual or monthly billing date. YOU ARE RESPONSIBLE FOR THE TIMELY PAYMENT OF ALL FEES AND FOR PROVIDING STARKODE WITH VALID CREDIT CARD OR PAYMENT ACCOUNT DETAILS FOR PAYMENT OF ALL FEES. If Starkode is unable to successfully charge your credit card or payment account for fees due, Starkode reserves the right to revoke or restrict access to your stored Content, delete your stored Content, or terminate your Account. If you want to designate a different credit card or payment account or if there is a change in your credit card or payment account status, you must update your information; this may temporarily disrupt your access to the Services while Starkode verifies your new payment information. We will charge tax when required to do so under the tax rules applicable to the Service.

       

IV. DIN BRUG AF TJENESTEN

A. Din konto. Som registreret bruger af tjenesten skal du oprette en konto. Du må ikke afsløre dine kontooplysninger til andre. Du er eneansvarlig for at opretholde fortroligheden og sikkerheden af din konto og for alle aktiviteter, der finder sted på eller gennem din konto, og du accepterer straks at underrette Starkode om ethvert sikkerhedsbrud på din konto. Du anerkender og accepterer endvidere, at tjenesten er designet og beregnet til forretningsbrug på individuel basis, og at du ikke bør dele dine konto- og/eller adgangskodeoplysninger med en anden person. Forudsat at vi har udvist rimelig dygtighed og behørig omhu, er Starkode ikke ansvarlig for tab, der opstår som følge af uautoriseret brug af din konto som følge af, at du ikke overholder disse regler.

Du accepterer at give nøjagtige og fuldstændige oplysninger, når du registrerer dig hos og når du bruger tjenesten („Tjenesteregistreringsdata“), og du accepterer at opdatere dine tjenesteregistreringsdata for at holde dem nøjagtige og fuldstændige. Manglende levering af nøjagtige, aktuelle og fuldstændige serviceregistreringsdata kan resultere i suspension og/eller opsigelse af din konto. Du accepterer, at Starkode kan gemme og bruge de serviceregistreringsdata, du angiver, til brug ved vedligeholdelse og fakturering af gebyrer til din konto.

B. Ingen transport. Intet i denne aftale skal fortolkes til at videregive dig nogen interesse, titel, eller licens i e-mail-adresse, domænenavn eller lignende ressource, der bruges af dig i forbindelse med tjenesten.

C. Ingen ret til overlevelse. Medmindre andet kræves ved lov, accepterer du, at din konto ikke kan overføres, og at eventuelle rettigheder til dit indhold på din konto ophører ved din død. Ved modtagelse af en kopi af en dødsattest kan din konto blive opsagt, og alt indhold på din konto slettes.

D. Ingen videresalg af service. Du accepterer, at du ikke vil reproducere, kopiere, duplikere, sælge, videresælge, leje eller handle Tjenesten (eller nogen del deraf) til noget formål.

V. INDHOLD OG DIN ADFÆRD

A. Indhold

„Indhold“ betyder enhver information, der kan genereres eller stødes på ved brug af tjenesten, såsom datafiler, enhedsegenskaber, skrevet tekst, software, musik, grafik, fotografier, billeder, lyde, videoer, meddelelser og andre lignende materialer. Du forstår, at alt indhold, uanset om det er offentliggjort eller privat transmitteret på tjenesten, er eneansvaret for den person, som sådant indhold stammer fra. Det betyder, at du, og ikke Starkode, er eneansvarlig for alt indhold, du uploader, downloader, sender, e-mailer, overfører, gemmer eller på anden måde gør tilgængeligt gennem din brug af tjenesten. Du forstår, at du ved at bruge tjenesten kan støde på indhold, som du kan finde stødende, uanstændigt eller stødende, og at du kan udsætte andre for indhold, som de kan finde anstødeligt. Starkode kontrollerer ikke det indhold, der indsendes via tjenesten, og garanterer heller ikke nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten af sådant indhold. Du forstår og accepterer, at din brug af tjenesten og ethvert indhold udelukkende sker på egen risiko.

B. Din adfærd

Du accepterer, at du IKKE vil bruge tjenesten til at:

a. uploade, downloade, poste, e-maile, overføre, gemme eller på anden måde stille indhold til rådighed, der er ulovligt, chikanerende, truende, skadeligt, krænkende, injurierende, fornærmende, voldeligt, uanstændigt, vulgært, krænkende på andres privatliv, hadefuldt, racemæssigt eller etnisk stødende eller på anden måde stødende;

b. forfølge, chikanere, true eller skade en anden

d. foregive at være nogen, eller en enhed, som du ikke er — du må ikke udgive dig for at være eller forkert præsentere dig selv som en anden person (herunder berømtheder), enhed, en anden bruger, en Starkode-medarbejder eller en civil eller regeringsleder, eller på anden måde fejlagtigt præsentere din tilknytning til en person eller enhed;

e. begå krænkelse af ophavsretten eller anden krænkelse af intellektuel ejendomsret (herunder upload af indhold, som du ikke har ret til at uploade), eller videregive forretningshemmeligheder eller fortrolige oplysninger i strid med en fortroligheds-, ansættelses- eller fortrolighedsaftale

g. forfalske TCP-IP-pakkeoverskrifter eller dele af headeroplysningerne i en e-mail eller en nyhedsgruppe, eller på anden måde placere oplysninger i en header, der er designet til at vildlede modtagere med hensyn til oprindelsen af indhold, der transmitteres via tjenesten („spoofing“);

h. forstyrre eller afbryde Tjenesten (herunder adgang til Tjenesten via automatiserede midler, såsom scripts eller webcrawlere) eller servere eller netværk, der er forbundet med Tjenesten, eller eventuelle politikker, krav eller regler for netværk, der er forbundet med Tjenesten (herunder enhver uautoriseret adgang til, brug eller overvågning af data eller trafik derpå);

i. planlægge eller deltage i ulovlig aktivitet; og/eller indsamle og gemme personlige oplysninger om andre brugere af tjenesten, der skal bruges i forbindelse med nogen af de foregående forbudte aktiviteter.

C. Fjernelse af indhold

Du anerkender, at Starkode ikke er ansvarlig eller ansvarlig på nogen måde for indhold leveret af andre og ikke har nogen pligt til at forhåndsscreene sådant indhold. Starkode forbeholder sig dog retten til til enhver tid at afgøre, om Indholdet er passende og i overensstemmelse med denne Aftale, og kan forhåndsscreene, flytte, afvise, ændre og/eller fjerne Indhold til enhver tid uden forudgående varsel og efter eget skøn, hvis sådant indhold viser sig at være i strid med denne Aftale eller på anden måde er stødende.

D. Sikkerhedskopier dit indhold

Du er ansvarlig for at sikkerhedskopiere, til din egen computer eller anden enhed, alt vigtigt indhold, som du gemmer eller får adgang til via tjenesten. Starkode skal bruge rimelig dygtighed og behørig omhu til at levere tjenesten, men Starkode garanterer ikke, at noget indhold, du måtte gemme eller få adgang til via tjenesten, ikke vil blive udsat for utilsigtet skade, korruption eller tab.

E. Adgang til din konto og indhold

Starkode forbeholder sig ret til at tage skridt, som Starkode mener er rimeligt nødvendige eller passende for at håndhæve og/eller verificere overholdelse af nogen del af denne aftale. Du anerkender og accepterer, at Starkode uden ansvar over for dig kan få adgang til, bruge, bevare og/eller videregive dine kontooplysninger og indhold til retshåndhævende myndigheder, regeringsembedsmænd og/eller en tredjepart, som Starkode mener er rimeligt nødvendigt eller passende, hvis det er lovmæssigt påkrævet, eller hvis Starkode har en god tro på, at sådan adgang, brug, videregivelse eller opbevaring med rimelighed er nødvendig for at: (a) overholde den juridiske proces eller anmodning; (b) håndhæve denne anmodning Aftale, herunder efterforskning af enhver mulig overtrædelse heraf; (c) opdage , forhindre eller på anden måde løse sikkerheds-, bedrageri- eller tekniske problemer; eller (d) beskytte Starkodes rettigheder, ejendom eller sikkerhed for Starkode, dets brugere, en tredjepart eller offentligheden som krævet eller tilladt ved lov.

                  

VI. SOFTWARE

A. Starkodes ejendomsrettigheder. Du anerkender og accepterer, at Starkode og/eller dets licensgivere ejer alle juridiske rettigheder, ejendomsrettigheder og interesser i og til Tjenesten, herunder men ikke begrænset til grafik, brugergrænseflade, scripts og software, der bruges til at implementere Tjenesten, og enhver software, der leveres til dig som en del af og/eller i forbindelse med Tjenesten („Softwaren“), herunder alle immaterielle rettigheder, der findes deri, uanset om de er registreret eller ej, og uanset hvor i verden de måtte findes. Du accepterer endvidere, at tjenesten (inklusive softwaren eller enhver anden del deraf) indeholder proprietære og fortrolige oplysninger, der er beskyttet af gældende intellektuel ejendomsret og andre love, herunder men ikke begrænset til ophavsret. Du accepterer, at du ikke vil bruge sådanne proprietære oplysninger eller materialer på nogen måde undtagen til brug af tjenesten i overensstemmelse med denne aftale. Ingen del af tjenesten må gengives i nogen form eller på nogen måde, undtagen som udtrykkeligt tilladt i disse vilkår.

B. Licens fra Starkode. BRUGEN AF SOFTWAREN ELLER NOGEN DEL AF TJENESTEN, BORTSET FRA BRUG AF TJENESTEN SOM TILLADT I DENNE AFTALE, ER STRENGT FORBUDT OG KRÆNKER ANDRES INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER OG KAN UDSÆTTE DIG FOR CIVILE OG STRAFFERETLIGE SANKTIONER, HERUNDER MULIGE ØKONOMISKE SKADER, FOR KRÆNKELSE AF OPHAVSRETTEN.

C. Eksportkontrol. Brug af tjenesten og softwaren, herunder overførsel, offentliggørelse eller upload af data, software eller andet indhold via tjenesten, kan være underlagt eksport- og importlovgivningen i USA og andre lande. Du accepterer at overholde alle gældende eksport- og importlove og regler. Softwaren må i særdeleshed, men uden begrænsning, ikke eksporteres eller reeksporteres (a) til nogen af USA's lande, der er underlagt embargo, eller (b) til nogen på det amerikanske finansministeriums liste over særligt udpegede statsborgere eller det amerikanske handelsministeriums liste over nægtede personer eller enhedsliste. Ved at bruge Softwaren eller Tjenesten erklærer og garanterer du, at du ikke befinder dig i et sådant land eller på en sådan liste. Du accepterer også, at du ikke vil bruge softwaren eller tjenesten til formål, der er forbudt i henhold til amerikansk lov, herunder, uden begrænsning, udvikling, design, fremstilling eller produktion af missiler, nukleare, kemiske eller biologiske våben. Du accepterer endvidere ikke at uploade data eller software til din konto, der ikke kan eksporteres uden forudgående skriftlig tilladelse fra myndighederne, herunder, men ikke begrænset til, visse typer krypteringssoftware, uden først at have opnået denne tilladelse. Denne forsikring og forpligtelse forbliver gældende efter aftalens ophør.

D. Opdateringer. Fra tid til anden kan Starkode opdatere den software, der anvendes af tjenesten. For at fortsætte din brug af tjenesten kan sådanne opdateringer automatisk downloades og installeres på din enhed eller computer. Disse opdateringer kan omfatte fejlrettelser, funktionsforbedringer eller forbedringer eller helt nye versioner af softwaren.

VII. OPSIGELSE

 

A. Frivillig opsigelse fra din side

Du kan til enhver tid slette din konto og/eller stoppe med at bruge tjenesten. Eventuelle gebyrer, du har betalt før din opsigelse, refunderes ikke, herunder eventuelle gebyrer betalt på forhånd for det faktureringsår, hvor du opsiger. Opsigelse af din konto fritager dig ikke for nogen forpligtelse til at betale eventuelle påløbne gebyrer eller gebyrer.

B. Opsigelse ved Starkode

Starkode kan til enhver tid, under visse omstændigheder og uden forudgående varsel, øjeblikkeligt opsige eller suspendere hele eller en del af din konto og/eller adgang til tjenesten. Årsagen til en sådan opsigelse skal omfatte: (a) overtrædelser af denne aftale eller andre politikker eller retningslinjer, der henvises til heri og/eller offentliggøres på tjenesten; (b) en anmodning fra dig om at annullere eller lukke din konto; (c) en anmodning og/eller ordre fra retshåndhævelse, et retsligt organ eller et andet statligt organ; (d) hvor levering af tjenesten til dig er eller kan blive ulovlig; (e) uventede tekniske eller sikkerhedsmæssige problemer eller problemer; (f) din deltagelse i svigagtige eller ulovlige aktiviteter; eller (g) manglende betaling af gebyrer, som du skylder i forbindelse med Tjenesten, forudsat at Starkode i tilfælde af ikke-væsentlig overtrædelse kun vil have tilladelse til at opsige efter 30 dages varsel, og kun hvis du ikke har afhjulpet overtrædelsen inden for en sådan 30-dages periode. Enhver sådan opsigelse eller suspension foretages af Starkode efter eget skøn, og Starkode er ikke ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af en sådan opsigelse eller suspension af din konto og/eller adgang til tjenesten. Derudover kan Starkode opsige din konto med 30 dages forudgående varsel via e-mail til den adresse, der er knyttet til din konto, hvis (a) din konto har været inaktiv i et (1) år; eller (b) der er en generel ophør af tjenesten eller en del deraf. Meddelelse om generel ophør af tjenesten vil blive givet som angivet heri, medmindre det ikke ville være rimeligt at gøre det på grund af omstændigheder, der opstår som følge af juridiske, lovgivningsmæssige eller statslige handlinger; for at imødegå problemer med brugersikkerhed, brugerbeskyttelse eller teknisk integritet; for at undgå serviceforstyrrelser for andre brugere; eller på grund af en naturkatastrofe, en katastrofal begivenhed, krig eller lignende hændelse uden for Starkodes rimelige kontrol. I tilfælde af en sådan opsigelse vil Starkode give dig en pro rata refusion af enhver forudbetaling for din på det tidspunkt gældende betalte periode. Starkode er ikke ansvarlig over for dig for eventuelle ændringer af tjenesten eller servicevilkårene i overensstemmelse med dette afsnit VIIB.

C. Virkninger af opsigelse

Ved opsigelse af din konto kan du miste al adgang til tjenesten og dele deraf, herunder, men ikke begrænset til, din konto, data, e-mail-konto og indhold. Derudover vil Starkode efter en periode slette oplysninger og data, der er gemt i eller som en del af din (e) konto (er). Eventuelle individuelle komponenter i Tjenesten, som du måtte have brugt i henhold til separate softwarelicensaftaler, opsiges også i overensstemmelse med disse licensaftaler.

VIII. ANSVARSFRASKRIVELSE; ANSVARSBEGRÆNSNING

NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF VISSE GARANTIER SOM SÅDAN, I DET OMFANG SÅDANNE UNDTAGELSER SPECIFIKT ER FORBUDT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, GÆLDER NOGLE AF UNDTAGELSERNE NEDENFOR MULIGVIS IKKE FOR DIG.

STARKODE SHALL USE REASONABLE SKILL AND DUE CARE IN PROVIDING THE SERVICE. THE FOLLOWING DISCLAIMERS ARE SUBJECT TO THIS EXPRESS WARRANTY. STARKODE DOES NOT GUARANTEE, REPRESENT, OR WARRANT THAT YOUR USE OF THE SERVICE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, AND YOU AGREE THAT FROM TIME TO TIME Starkode MAY REMOVE THE SERVICE FOR INDEFINITE PERIODS OF TIME, OR CANCEL THE SERVICE IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THIS AGREEMENT. YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT THE SERVICE IS PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS. STARKODE AND ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AGENTS, PARTNERS AND LICENSORS EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT. IN PARTICULAR, STARKODE AND ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AGENTS, PARTNERS AND LICENSORS MAKE NO WARRANTY THAT (I) THE SERVICE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS; (II) YOUR USE OF THE SERVICE WILL BE TIMELY, UNINTERRUPTED, SECURE OR ERROR-FREE; (III) ANY INFORMATION OBTAINED BY YOU AS A RESULT OF THE SERVICE WILL BE ACCURATE OR RELIABLE; AND (IV) ANY DEFECTS OR ERRORS IN THE SOFTWARE PROVIDED TO YOU AS PART OF THE SERVICE WILL BE CORRECTED.

STARKODE REPRÆSENTERER ELLER GARANTERER IKKE, AT TJENESTEN VIL VÆRE FRI FOR TAB, KORRUPTION, ANGREB, VIRA, INTERFERENS, HACKING, ELLER ANDEN SIKKERHEDSINDTRÆNGEN, OG STARKODE FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR I FORBINDELSE HERMED.

ANY MATERIAL DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED THROUGH THE USE OF THE SERVICE IS ACCESSED AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK, AND YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR DEVICE, COMPUTER, OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM THE DOWNLOAD OF ANY SUCH MATERIAL. YOU FURTHER ACKNOWLEDGE THAT THE SERVICE IS NOT INTENDED OR SUITABLE FOR USE IN SITUATIONS OR ENVIRONMENTS WHERE THE FAILURE OR TIME DELAYS OF, OR ERRORS OR INACCURACIES IN, THE CONTENT, DATA OR INFORMATION PROVIDED BY THE SERVICE COULD LEAD TO DEATH, PERSONAL INJURY, OR SEVERE PHYSICAL OR ENVIRONMENTAL DAMAGE. LIMITATION OF LIABILITY

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY BY SERVICE PROVIDERS. TO THE EXTENT SUCH EXCLUSIONS OR LIMITATIONS ARE SPECIFICALLY PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, SOME OF THE EXCLUSIONS OR LIMITATIONS SET FORTH BELOW MAY NOT APPLY TO YOU. STARKODE SHALL USE REASONABLE SKILL AND DUE CARE IN PROVIDING THE SERVICE. THE FOLLOWING LIMITATIONS DO NOT APPLY IN RESPECT OF LOSS RESULTING FROM (A) STARKODE’S FAILURE TO USE REASONABLE SKILL AND DUE CARE; (B) STARKODE’S GROSS NEGLIGENCE, WILFUL MISCONDUCT OR FRAUD; OR (C) DEATH OR PERSONAL INJURY.

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT STARKODE OG DETS TILKNYTTEDE SELSKABER, DATTERSELSKABER, OFFICERER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, PARTNERE OG LICENSGIVERE IKKE ER ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE, FØLGESKADER ELLER EKSEMPLARISKE SKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADER PÅ GRUND AF TAB AF FORTJENESTE, GOODWILL, BRUG, DATA, OMKOSTNINGER VED INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELVOM STARKODE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADER), SOM SKYLDES: (I) BRUGEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE TJENESTEN (II) EVENTUELLE ÆNDRINGER FORETAGET TIL TJENESTEN ELLER MIDLERTIDIGT ELLER PERMANENT OPHØR AF TJENESTEN ELLER NOGEN DEL DERAF; (III) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE TRANSMISSIONER ELLER DATA; (IV) SLETNING AF, BESKADIGELSE AF ELLER MANGLENDE LAGRING OG/ELLER SENDING ELLER MODTAGELSE AF DINE TRANSMISSIONER ELLER DATA PÅ ELLER GENNEM TJENESTEN; (V) ERKLÆRINGER ELLER ADFÆRD FRA TREDJEPART PÅ TJENESTEN; OG (VI) ETHVERT ANDET SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TJENESTEN.

IX. SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at forsvare, skadesløse og holde Starkode, dets tilknyttede selskaber, datterselskaber, direktører, officerer, medarbejdere, agenter, partnere, entreprenører og licensgivere skadesløse for ethvert krav eller krav, herunder rimelige advokatsalærer, fremsat af en tredjepart, relateret til eller som følge af: (a) ethvert indhold, du indsender, sender, overfører eller på anden måde gør tilgængeligt via tjenesten; (b) din brug af tjenesten; (c) enhver overtrædelse af dig af denne aftale; (d) enhver handling truffet af Starkode som led i sin undersøgelse af en formodet overtrædelse af denne aftale eller som et resultat af dens konstatering eller beslutning om, at der er sket en overtrædelse af denne aftale; eller (e) din krænkelse af andres rettigheder. Det betyder, at du ikke kan sagsøge Starkode, dets tilknyttede selskaber, datterselskaber, direktører, officerer, medarbejdere, agenter, partnere, entreprenører og licensgivere som følge af dets beslutning om at fjerne eller nægte at behandle oplysninger eller indhold, for at advare dig, suspendere eller opsige din adgang til tjenesten, eller at tage andre handlinger under efterforskningen af en mistænkt overtrædelse eller som følge af Starkodes konklusion om, at der er sket en overtrædelse af denne aftale. Denne bestemmelse om fraskrivelse og skadesløsholdelse gælder for alle overtrædelser beskrevet i eller påtænkt i denne aftale. Denne forpligtelse skal overleve opsigelsen eller udløbet af denne aftale og/eller din brug af tjenesten. Du anerkender, at du er ansvarlig for al brug af tjenesten ved hjælp af din konto, og at denne aftale gælder for enhver brug af din konto. Du accepterer at overholde denne aftale og at forsvare, skadesløse og holde Starkode skadesløs fra og mod alle krav og krav, der opstår som følge af brug af din konto, uanset om en sådan brug udtrykkeligt er godkendt af dig eller ej.

X. GENERELT

 

A. Bekendtgørelser

Starkode kan give dig meddelelser vedrørende tjenesten, herunder ændringer i denne aftale, via e-mail.

B. Hele aftalen

Denne aftale udgør hele aftalen mellem dig og Starkode, regulerer din brug af tjenesten og erstatter fuldstændigt eventuelle tidligere aftaler mellem dig og Starkode i relation til tjenesten. Du kan også være underlagt yderligere vilkår og betingelser, der kan gælde, når du bruger tilknyttede tjenester, tredjepartsindhold eller tredjepartssoftware. Hvis en del af denne aftale anses for ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal denne del fortolkes på en måde, der er i overensstemmelse med gældende lov for så tæt som muligt at afspejle parternes oprindelige hensigter, og de resterende dele forbliver i fuld kraft og virkning. Hvis Starkode ikke udøver eller håndhæver nogen rettighed eller bestemmelse i denne aftale, udgør ikke et afkald på en sådan ret eller bestemmelse. Du accepterer, at der, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i denne aftale, ikke skal være nogen tredjeparts begunstigede i denne aftale.

 

ELEKTRONISK KONTRAHERING

Din brug af Tjenesten omfatter muligheden for at indgå aftaler og/eller foretage transaktioner elektronisk. DU ANERKENDER, AT DINE ELEKTRONISKE INDSENDELSER UDGØR DIN AFTALE OG HENSIGT OM AT VÆRE BUNDET AF OG BETALE FOR SÅDANNE AFTALER OG TRANSAKTIONER. DIN AFTALE OG HENSIGT OM AT VÆRE BUNDET AF ELEKTRONISKE INDSENDELSER GÆLDER FOR ALLE OPTEGNELSER VEDRØRENDE ALLE TRANSAKTIONER, DU INDGÅR PÅ DENNE SERVICE, HERUNDER MEDDELELSER OM ANNULLERING, POLITIKKER, KONTRAKTER OG APPLIKATIONER. For at få adgang til og opbevare dine elektroniske optegnelser kan det være nødvendigt, at du har bestemt hardware og software, som er dit eget ansvar.