Helping
NGO
succeed


Vi älskar att hjälpa icke-statliga organisationer, ideella organisationer, att lyckas med sina ändamål och erbjuda våra appar i företagsklass till ett lägre pris för att i princip täcka kostnader. Alla planer inkluderar fleranvändarsäkerhet, användarrollsäkerhet och molntjänster exklusivt utformade för iPhone, iPad och Mac.