MacOS Sonoma

MacOS Sequoia-kompatibla enheter

Sequoia Sonoma ger en helt ny uppsättning fantastiska funktioner för våra appar, vi skapade effektivt inbyggda Mac-appar från våra iPad-appar.

iPhone-appar

Kompatibla enheter


Mac-lista

iMac 2019 och senare

iMac Pro 2017 och senare.

Mac Studio 2022

Macbook Air 2020 och senare

MacBook Pro 2018 och senare.

iMac, slutet av 2015 och senare

Mac Pro 2019 och senare